Oddíl míčových her

Oddíl míčových her se zaměřuje na rozšíření základních pohybových aktivit dětí. Cílem je poskytnout dětem příjemnou, zábavnou, současně však metodicky vedenou hodinu pohybu týdně navíc. 

Nácvik a trénink základních pohybových dovedností a práce s míčem je veden formou her a cvičení, kombinujeme kolektivní a individuální činnosti, snažíme se o to, aby hodina strávená v tělocvičně byla především zábavná a prospěšná.

Věková kategorie, pro kterou je oddíl míčových her určen, je 10-15 let. 

Scházíme se pravidelně každé pondělí od 18:00 hodin v sokolovně Habry.

Základní program hodiny (cvičební jednotky):
- rozcvičení, zahřátí a příprava (10 minut)
- nácvik a trénink základních dovedností s míčem - házení a chytání, driblink, odbíjecí a házecí techniky, nácvik vytrvalosti a přesnosti (20 minut)
- kolektivní hra jako součást tréninku - házená, vybíjená, volejbal, a tak podobně (30 minut)

Oddíl je otevřen pro členy Sokola, zájemci stran široké veřejnosti jsou však samozřejmě srdečně vítáni. Neváhejte nás kontaktovat!

Vedení oddílu

Roman Hloušek
+420 720 077 672 
roman.hlousek@gmail.com.cz