Historie TJ Sokol Habry

Tělocvičná jednota Sokol Habry byla založena 29. července 1907, členskou základnu tvořilo 34 bratří a 10 sester a 27 bratří a 5 sester přispívajících.

Začátky činnosti Sokola nebyly jednoduché, i když se do jeho řad přihlásilo nečekané množství haberských zájemců. Nebyla k dispozici ani vhodná spolková místnost (tělocvična) ani žádné nářadí k pravidelnému cvičení. Pro začátek mohli členové Sokola využívat školní tělocvičnu a nářadí. O reálné možnosti postavit sokolovnu se začalo uvažovat až v roce 1922. Většina členů pravidelně cvičila, účastnila se akademií, hrála divadlo a veškerou svoji činnost směřovala k tomu, aby si vydělali na svou činnost. Stejně tak tomu bylo i při získávání finančních prostředků na stavbu sokolovny. Členové Sokola obdělávali vlastní pole a prodejem vypěstovaných produktů a ovoce, které pěstovali na pozemku zakoupeném pro stavbu sokolovny, si střádali finance, které potřebovali k uzavření půjčky. Základní kámen ke stavbě vytoužené sokolovny byl položen 4. srpna 1929. Přes všechny překážky a potíže, které stavba přinášela, byla sokolovna slavnostně otevřena dne 26. července 1931.

Činnost Sokola ve třicátých letech byla pestrá. Pravidelně se cvičilo, několikrát do roka se hrálo divadlo, pořádaly se přednášky a různé výlety. Knihovna Sokola v té době vlastnila 400 svazků knih, které se půjčovaly. 

Činnost Sokola byla ukončena v dubnu 1941 na základě okupačního nařízení německé vlády zakázat činnost všech spolků a organizací v Protektorátu Čechy a Morava. Po 2. světové válce došlo k obnově činnosti TJ Sokol Habry. Členové Sokola obnovili pravidelné cvičení, začali hrát divadlo, pořádali akademie a účastnili se cvičení na Všesokolských sletech. Sokolská jednota v Habrech byla od svého založení nejaktivnější organizací v Habrech. 

V roce 1948 vlivem politických událostí byla řada členů Sokola i bez udání důvodů z řad Sokola vyloučena a vlastní práce Sokola téměř zanikla. Po sametové revoluci v roce 1989 a po obnovení činnosti České obce sokolské se původní majetek Sokola Habry (sokolovna a přilehlé pozemky) po několik roků soudně vymáhal na ČSTV (Československý svaz tělesné výchovy), který majetek v dlouhém mezidobí spravoval. Spor byl v roce 1999 vyřešen ku prospěchu ČOS a 27. prosince 1999 byla na ustavující schůzi znovu obnovena činnost TJ Sokol Habry.